Bilimsel Hazırlık Programı

Ana Bilim Dalımızın Lisansüstü başvuru şartlarında da belirtildiği gibi İstatistik Bölümü dışındaki bölümlerden mezun olan öğrencilerimize Ana Bilim Dalımız Lisansüstü Programı’na geçişte Bilimsel Hazırlık Programı uygulamaktayız. Bu bağlamda Lisansüstü programlarına kabul edilen Ana Bilim Dalımız öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programımızda bulunan aşağıdaki tabloda verilen Bölümümüz Lisans Programı derslerini ilgili dönemlerinde almaları ve başarılı olmaları zorunludur.

Bilimsel Hazırlık Programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır.

Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerimiz Yüksek Lisans Programı’ndan isterlerse en fazla iki ders alabilirler.

Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerimizin programa kaydolmaları için aşağıdaki linkte verilen formu doldurup ivedilikle Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na elden veya mail (fenistatistik@gazi.edu.tr) ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Formları

Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki dersler, önceki Lisans Programında alınmış ise bu derslerden muafiyet için not dökümü ve ilgili ders içerikleri Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu ile birlikte verilmelidir. Muafiyet durumu Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Komisyonu’nca (Lisansüstü E. K.) değerlendirilir.

Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

 

Güz Dönemi Bahar Dönemi
IST 2005 Istatistik III IST 2006 Yöneylem Araştırması I
IST 2001 Matematiksel Istatistik I IST 3002 Regresyon Analizi
IST 4001 Çok Değişkenli Istatistik IST 2002 Matematiksel Istatistik II

 

 

background image