Komisyonlar

Program Danışma Kurulu

Emekli Tuğgeneral Cemal BALIKCI ( Türk Hava Kurumu Teknik Genel Müdürü )
Doç. Dr. Hüseyin GÜLER ( Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü )
Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, e-istatistik kurucusu )
Dr. Mehmet AKYOL ( TUİK Manisa Bölge Müdürü )
Ökkeş KULAKOĞLU ( TÜİK, İstatistikçi )
Atilla TERZİ ( TÜİK, İstatistikçi )
Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN ( İstatistikçiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi )
Emrah ÖZDEMİR ( Şekerbank Bölge Müdürü )
Oğuzhan ÇİÇEK ( İstatistik Atölyesi Kurucu Analisti )

İç Kontrol Program Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR ( Başkan )
Prof. Dr. Bülent ÇELİK
Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ

Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZONUR ( Başkan )
Araş. Gör. Büşra AKSEL

Eğitim Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR ( Başkan )
Prof. Dr. Bülent ÇELİK
Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
Prof. Dr. Hülya OLMUŞ
Doç. Dr. Filiz KARDİYEN

Ar - Ge ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Esen GÜRBÜZSEL ( Başkan )
 
Neşe KÜÇÜK

Risk Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Esra GÖKPINAR ( Başkan )
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ufuk EKİZ

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR ( Başkan )
Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Tül Kübra AKDUR

Kalite Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Hülya OLMUŞ ( Başkan )
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZONUR
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Tül Kübra AKDUR

Akreditasyon Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Meltem EKİZ ( Başkan )
Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
Doç. Dr. Esra GÖKPINAR
Doç. Dr. Muhlis ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ufuk EKİZ
Arş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN

İntibak Komisyonu 

Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
Prof. Dr. Bülent ÇELİK
Prof. Dr. Hülya OLMUŞ
 
background image