Politikalarımız

İstatistik Bölümü Politikalarımız

 

İstatistik Bölümü Eğitim - Öğretim Politikası

* İstatistik alanındaki teorik ve uygulamalı bilgiyi özümsemiş, edindiği bilgileri kullanarak bilimsel yorumlar yapabilen, araştırmacı ruha sahip, sorgulayan, araştıran, güncel dünyayı takip eden, yenilikçi ve girişimci yetenekleri olan istatistikçileri yetiştirmek,

* Lisans/lisansüstü düzeyde nitelikli mezunlar yetiştirerek toplumun refah düzeyinin arttırılmasına katkı sağlamak,

* Eğitim öğretim hedeflerini en üst düzeyde yürütmek,

* AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve hem lisans hem de lisansüstü eğitimde mesleki bilgilerini deneyimleyerek beceriye dönüştüreceği alanlar açmaktır.

 

İstatistik Bölümü Uluslararasılaşma Politikası

* Uluslararası düzeyde tanınır ve dünya öğrencilerinin tercih edeceği bir bölüm olmak,

* Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünya öğrencileriyle kültürel, sosyal ve öğrenme yaklaşımlarını paylaşmak için öğrenci hareketliliğimi sağlamak,

* Öğretim üyelerinin yurtdışındaki diğer üniversitelerle değişimini sağlayarak ülkemizin, üniversitemizin ve bölümümüzün tanınırlığını arttırmak,

* Erasmus, Mevlâna değişim programı gibi programlardaki öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmaktır.

 

İstatistik Bölümü Kalite Güvencesi Politikası

* Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü olarak, tarih ve medeniyetimizden güç alarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı benimsemek,

* Eğitimin en önemli girdisi olan öğrenci, öğretim üyesi materyal ve programda kaliteye ulaşılması amacıyla sürekli gelişmeye hedeflemek,

* Ülkemizin öncelikli hedeflerine ulaşması amacıyla, karşılaşabileceği sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, analitik düşünme becerilerine sahip, disiplinler arası çalışmalara yatkın, bilimsel şüpheciliği ilke edinmiş saygın istatistikçiler yetiştirmek.

* Güncel bilimsel çalışma alanlarında evrensel niteliğe sahip bilgi üretmek ve paylaşmak,

* Toplam kalite yönetimi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak mezunlarımızın çalıştığı kurumların memnuniyetini sağlamaktır.

 

İstatistik Bölümü Araştırma Politikası

Dünyada ve ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üreten, disiplinler arası bakış açısını bilen ve bu bilgiyi yorumlayabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek farkındalık gücü yüksek olan istatistikçilerin yetiştirilmesi amacıyla hizmet eden İstatistik Bölümünde lisans eğitim çerçevesinde pek çok derste bilimde araştırmanın önemi daha birinci sınıftan itibaren hem teorik hem uygulamalı derslerle verilmektedir. Ayrıca Araştırma projesi dersleri kapsamında reel bir problemin nasıl çözüleceği, bilgiye nasıl ulaşılacağı, nasıl araştırma yapılması gerektiği, hangi kaynakların taranması gerektiği ile ilgili bilgiler ve bu bilgilerin nasıl yazılacağı hem teorik hem de pratikte aktarılmaktadır.

* 6 farklı anabilim dalındaki öğretim üyelerimizin öncülüğünde bölümümüzdeki tüm imkanları kullanarak araştırmalar yapabilmek,

* Lisans ve lisansüstü eğitimde BAP, KOSGEB, TÜBİTAK vb. gibi kurumlarla ve diğer YÖK kurumlarıyla ortaklaşa yapılan araştırmaların sayısının ve kalitesinin arttırılmasıdır.

 

İstatistik Bölümü Toplumsal Katkı Politikası

* Tüm bilimler arasında önemli bir yere sahip olan, ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu İstatistik Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim vermektedir.

* İstatistikçi yetiştirmenin yanı sıra, son yıllarda giderek artan bir ilgi ile yükselen veri bilimi, veri madenciliği, büyük veri ve veri analitiği alanlarında araştırmalar yaparak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak,

* Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik ederek bilime, insanlığa ve ülkemize fayda sağlamak,

* Bilimsel ve teknik altyapıya sahip bireyler yetiştirerek toplumun seviyesinin, refahının ve sağlığının sürdürülmesine ve artırılmasına katkı sağlamaktır.

 

Kalite Güvence Raporu

background image