Tarihçe

İstatistik Bölümü Tarihçesi

 ​Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A.)'ne bağlı İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde  İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsüolarak 1978 yılında kurulmuştur. 1982 yılında Yükseköğretim Kurumu'nun kurulması ile birlikte Türkiye'deki bütün akademilerin üniversitelere dönüştürülmesi sonucunda İstatistik Bölümü, Gazi Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi içinde  yer almıştır. 2011 yılında ise Fen ve Edebiyat Fakülteleri'nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretimine devam etmektedir.  

background image