Öğretim Amaçları Ve Kazanımları

İstatistik Bölümü Öğretim Amaçları

İstatistik bilimi için gerekli olan temel istatistik, matematik ve bilgisayar alt yapısına sahip olmak.
Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Olasılık, Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırması, Risk Analizi ve İstatistik Bilgi Sistemleri alanlarından elde ettiği bilgi ve donanımı kamu ve özel sektörün uygulama alanlarında kullanmak.
Veri madenciliği ve büyük veri kavramlarına hâkim ve araştırma, planlama, yürütme ve sonuçları analiz ederek yorumlayabilecek düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programlarını etkili biçimde kullanabilen nitelikli bir istatistikçi olmak.
Ulusal ve uluslararası paydaşlı çalışmalara (finans, ekonomi, ekonometri, bankacılık, aktüerya, sigortacılık, araştırma-geliştirme, bilişim, ulaşım, veri bilimi, bilgisayar ve yazılım gibi) istatistiksel bilgi ve yorumlama ile katkı sağlamak.
Takım üyesi veya bağımsız olarak bulunduğu bir araştırmada istatistiksel bulguları sözlü ve yazılı olarak sunabilmek.
İstatistiğin uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanmasında evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve mesleki etik bilincinde olmak.

İstatistik Bölümü Program Çıktıları

İstatistik konusundaki güncel bilgileri ve bilimsel yaklaşımı ön plana alan lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
İstatistiksel veriyi toplama, saklama, düzenleme ve veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur.
İstatistiksel problemleri modelleyerek, probleme özgü çözümler üretir ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarır.
İstatistik kuramına temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde bilgi sahibidir.
İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim teknolojilerini kullanır.
İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazar, paket program ve algoritmaları kullanır.
Bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk üstlenir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile istatistik ve uygulama alanlarındaki gelişmeleri takip eder ve sürekli kendini yeniler.
Türkçe ve bir yabancı dilde etkin bir biçimde iletişim kurar.
İstatistik ve uygulama alanlarındaki çalışmalarda evrensel, toplumsal ve etik değerlere sahiptir.
Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
background image