Öğretim Amaçları Ve Kazanımları

İstatistik Bölümü Öğretim Amaçları Ve Kazanımları

İstatistik bilimi için gerekli olan temel istatistik, matematik ve bilgisayar alt yapısını kazandırmak
Kuramsal istatistik bilgisi ve bu bilgiyi problemlere uygulama becerisi kazandırmak
İstatistik alanında bilişim teknolojilerini, programlama ve yazılım araçlarını etkin bir biçimde kullanma becerisi kazandırmak
Ulusal ve uluslararası paydaşlı disiplinler arası çalışmalara (finans, ekonomi, ekonometri, bankacılık, aktüerya, sigortacılık, araştırma- geliştirme, bilişim, ulaşım, veri bilimi, bilgisayar ve yazılım gibi) istatistiksel bilgi ve yorumlama ile katkı sağlamak
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanmasında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, kültürel ve insani değerlere saygılı, topluma karşı duyarlı mezunlar yetiştirmek
Takım üyesi veya bağımsız olarak araştırma yapabilen, problem alanı ile ilgili istatistiksel bulguları sözlü ve yazılı olarak sunabilen mezunlar yetiştirmek
Analitik düşünme yeteneği kazandırmak
Sosyal, spor, sanat, sağlık ve çevre bilinci gibi alanlara ilişkin konuları anlama ve değerlendirme becerisine sahip bireyler yetiştirmek