Komisyonlar

PROGRAM DANIŞMA KURULU

Emekli Tuğgeneral Cemal BALIKCI (Türk Hava Kurumu Teknik Genel Müdürü)
Doç. Dr. Hüseyin GÜLER (Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, e-istatistik kurucusu)
Dr. Mehmet AKYOL (TUİK Manisa Bölge Müdürü)
Ökkeş KULAKOĞLU (TÜİK, istatistikçi)
Atilla TERZİ (TÜİK, istatistikçi)

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. İhsan ALP (Başkan)
Prof. Dr. Bülent ÇELİK
Doç. Dr. Meltem EKİZ

EĞİTİM/DIŞ İLİŞKİLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Bülent ÇELİK (Başkan)
Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
Araş. Gör. Dr. Deniz ÖZONUR

ARGE VE ALTYAPI ALT ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. İhsan ALP (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Tül Kübra AKDUR
Öğr. Gör. Esra KINACI
Araş. Gör. Canberk ARSLAN
V.H.K.İ Neşe KÜÇÜK

RİSK ALT ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Meral EBEGİL (Başkan)
Araş. Gör. Dr. Esra GÖKPINAR
ÖAraş. Gör. İbrahim Hakkı ERDURAN

STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA GRUBU

Doç. Dr. Meltem EKİZ (Başkan)
Araş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN
Araş. Gör. Merve Yasemin TEKBUDAK

KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Hülya OLMUŞ (Başkan)
Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
Araş. Gör. Deniz ÖZONUR
Araş Gör. Ahmet KOCATÜRK
Araş. Gör. Canberk ARSLAN
Araş. Gör. Ayşenur AKIN