Komisyonlar

Program Danışma Kurulu

Emekli Tuğgeneral Cemal BALIKCI ( Türk Hava Kurumu Teknik Genel Müdürü )
Doç. Dr. Hüseyin GÜLER ( Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü )
Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, e-istatistik kurucusu )
Dr. Mehmet AKYOL ( TUİK Manisa Bölge Müdürü )
Ökkeş KULAKOĞLU ( TÜİK, İstatistikçi )
Atilla TERZİ ( TÜİK, İstatistikçi )

İç Kontrol Program Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. İhsan ALP ( Başkan )
Prof. Dr. Bülent ÇELİK
Doç. Dr. Meltem EKİZ

Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZONUR ( Başkan )
Arş. Gör. Canberk ARSLAN

Eğitim Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. İhsan ALP ( Başkan )
Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR
Prof. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR
Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
Prof. Dr. Hülya OLMUŞ

Ar - Ge ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. İhsan ALP ( Başkan )
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Tül Kübra AKDUR
Öğr. Gör. Esra KINACI
Arş. Gör. Canberk ARSLAN
Neşe KÜÇÜK

Risk Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Meral EBEGİL ( Başkan )
Arş. Gör. Dr. Esra GÖKPINAR
Arş. Gör. İbrahim Hakkı ERDURAN

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Meltem EKİZ ( Başkan )
Arş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN
Arş. Gör. Merve Yasemin TEKBUDAK

Kalite Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Hülya OLMUŞ ( Başkan )
Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZONUR
Arş Gör. Ahmet KOCATÜRK
Arş. Gör. Canberk ARSLAN
Arş. Gör. Ayşenur AKIN