Performans Raporu

İstatistik Bölümü Performans Göstergeleri

2018, 2019 ve 2020 Eğitim Öğretim Yıllarının Performans Göstergelerine Ait Tablolar Ve Grafikler Aşağıdaki Gibidir;

 

Makaleler Bölümü İçin İstatistikler

Makalelerin Yıllara Ve Kapsama Göre Tablosu

Makaleler Ulusal Uluslararası
2018 4 32
2019 1 28
2020 3 44

 

Makalelerin Yıllara Ve Kapsama Göre Grafiği

Son 3 Yılda Uluslararası Üretilen Makale Sayısı Yaklaşık Her Yıl Ortalama %5’lik Bir Azalış Göstermektedir.

 

Makalelerin Yıllara Ve Endeks Türlerine Göre Tablosu

Makaleler SCI SSCI SCI - Exp E - SCI Ulakbim Alan Endeksi Diğer Endeksler
2018 4 -- 14 -- 5 12 1
2019 1 1 9 4 3 10 1
2020 22 -- 1 3 3 1 11

 

Makalelerin Yıllara Ve Endeks Türlerine Göre Grafiği

Son Yıllarda Alan Endekslerinde Ürettiğimiz Makale Sayısında Kayda Değer Miktarda Azalma Gözükür İken Diğer Endeks Türleri Ortalama Bir Şekilde Devam Etmektedir.

 

Makalelerin Yıllara Ve Quartile Değerlerine Göre Tablosu

Makaleler Q Değeri Yok Q1 Q2

Q3

Q4
2018 15 2 5 4 10
2019 13 4 3 5 4
2020 17 5 2 2 7

 

Makalelerin Yıllara Ve Quartile Değerlerine Göre Grafiği

Tabloda Görebileceğimiz Gibi Q Değeri Olmayan Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı Nerdeyse Yapılan Bütün Yayınların %50’sini Oluşturmaktadır

 

Bildiriler Bölümü İçin İstatistikler

Bildirilerin Yıllara Ve Etkinlik Türlerine Göre Tablosu

Bildiriler Kongre Konferans Sempozyum
2018 10 10 9
2019 20 6 7
2020 2 4 7

 

Bildirilerin Yıllara Ve Etkinlik Türlerine Göre Grafiği

Son 3 Yılda Yapılan Bildiri Sayısı Sürekli Düşmekte Olduğunu Göstermektedir. En Büyük Düşüşü 2020 Yılında %90 İle Kongre Etkinlik Türüdür.

 

Bildirilerin Yıllara Ve Kapsama Göre Tablosu

Bildiriler Ulusal Uluslararası
2018 -- 29
2019 1 32
2020 2 11

 

Bildirilerin Yıllara Ve Kapsama Göre Grafiği

Tabloda Görüldüğü Gibi Yayınların Yaklaşık %95’ini Uluslararası Yayınlar Oluşturmaktadır. Bu Rağmen 2020 Yılında Uluslararası Yayın Sayısı Yaklaşık %66 Düşmüştür.

 

Kitaplar Bölümü İçin İstatistikler

Kitapların Yıllara Ve Kapsama Göre Tablosu

Kitaplar Ulusal Uluslararası
2018 1 1
2019 2 --
2020 4 1

 

Kitapların Yıllara Ve Kapsama Göre Grafiği

 

Proje Bölümü İçin İstatistikler

Projelerin Yıllara Ve Kapsama Göre Tablosu

Projeler Ulusal Uluslararası
2018 -- 2
2019 1 --
2020 3 --

 

Projelerin Yıllara Ve Kapsama Göre Grafiği

Ulusal Projeler, Tüm Projelerin %50’sini Oluşturmaktadır. Son Yıllarda İse Hiç Uluslararası Projemiz Bulunmamaktadır.

 

Projelerin Yıllara Ve Proje Türlerine Göre Tablosu

Projeler AR - GE BAP Özel Kuruluş
2018 -- -- 1
2019 -- 1 --
2020 3 -- --

 

Projelerin Yıllara Ve Proje Türlerine Göre Grafiği

Tabloda Göründüğü Gibi Üzerinde Çalışılan 3 Çeşit Proje Türü Bulunmaktadır. 2020 Yılında AR – GE, 2019 Yılında BAP ve 2018 Yılında Özel Kuruluşlar İle Proje veya Projeler Yapılmıştır.

 

İstatistik Bölümü 2018, 2019 Ve 2020 Yılları Performans Göstergeleri