Regulations And Principles

Department of Statistics Regulations and Principles

Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler için Sınav Kuralları Uygulama Esasları
Ara Sınavlarda Uygulanacak Mazeret Sınav Esasları