Öz Değerlendirme Anketleri

İstatistik Bölümü Öz Değerlendirme Anketleri Ve Sonuçları

İstatistik Bölümü Kalite Çalışmaları Kapsamında 2020 Eğitim Öğretim Yılı Öz Değerlendirme Anket Sonuçlarına Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İşveren Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mezun Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Üyesi Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Üyesi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Program Çıktıları Değerlendirme Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Değerlendirme Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders İş Yükü Değerlendirme Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Amaçları Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Üyesi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Program Çıktıları Anket - Rapor

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yeni Öğrenci Anket - Rapor

İstatistik Bölümü Kalite Çalışmaları Kapsamında 2021 Eğitim Öğretim Yılı Öz Değerlendirme Anket Sonuçlarına Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Yeni Öğrenci Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Öğrenci Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Ders İş Yükü Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan İş Veren - Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Ders Değerlendirme Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Danışmanlık Değerlendirme Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılında Uygulanan Öğretim Üyesi Uzaktan Eğitim Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uygulanan Öğretim Amaçları Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uygulanan Öğretim Amaçları Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uygulanan Program Çıktıları Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uygulanan Program Çıktıları Anketi Sonuçları

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2021 - 2022 Güz Dönemi Ders İş Yükü Anket Sonuçları Raporu

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2020 - 2021 Bahar Dönemi Ders İş Yükü Anket Sonuçları Raporu

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Danışma Değerlendirme Anketi - Rapor - 1. Sınıf

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Danışma Değerlendirme Anketi - Rapor - 2. Sınıf

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Danışma Değerlendirme Anketi - Rapor - 3. Sınıf

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Danışma Değerlendirme Anketi - Rapor - 4. Sınıf

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Danışma Değerlendirme Anketi - Rapor - 5+ Sınıf

background image