Koordinatörler

Mevlana Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Meral EBEGİL
mdemirel@gazi.edu.tr
0312 202 14 80

AKTS / ECTS Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
bulenta@gazi.edu.tr
0312 202 14 90

Bologna Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hacı Hasan ÖRKÇÜ
hhorkcu@gazi.edu.tr
0312 202 14 62

Erasmus / Farabi Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZONUR
denizozonur@gazi.edu.tr
0312 202 12 85
background image