Tanıtım

İstatistik Bölümü Tanıtımı

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi sayısı bakımından Türkiye'deki en geniş kadroya sahip istatistik bölümlerinden biridir. Bölüm kadrosu 12 Profesör, 5 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bu kadrosu ile önemli bir öğretim ve araştırma potansiyeline sahiptir. Öğrenim dili Türkçe olmak üzere lisans öğrenim süresi 4 yıldır.

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü merkezi olarak yapılan üniversiteye giriş sınavlarında adayların tercih ettiği istatistik bölümleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Her yıl ortalama 90 lisans öğrencisi alınmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS'lik ders almaları gerekmektedir.

Derslere ilişkin uygulamalı çalışmalar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde iki laboratuvarda yürütülmektedir. Laboratuvarlar, bilgisayar programlama derslerinin yanı sıra istatistiksel uygulama amacına yönelik olarak da kullanılmaktadır.Seçmeli dersler, fen, mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarının problemlerini çözmede kullanılan yöntemleri içerecek şekilde uygulamalı tarzda ve istatistik ve bilgisayar bilimlerinin  bazı alanlarındaki becerileri ilerletecek biçimde belirlenmiştir.

İstatistik Bölümünde lisansüstü eğitimde ise, Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Veri Bilimi Ana Bilim Dallarında yüksek lisans ve İstatistik Ana Bilim Dalında doktora programları mevcuttur. Lisansüstü programa başvuran adaylar, çeşitli kriterlere göre puanlama yapılarak ve seçme sınavı ile seçilmektedir.

 

 

background image