İstatistik Bölümü Akademik Teşvik Sonuç Listesi ( 2020 )
19 March 2021 | 21:08

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvurular ve değerlendirme kararları incelemiş olup söz konusu 2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi belirtilen şekilde kabulüne karar verilmiştir.

Listede yer alan bölümümüz akademisyenlerini tebrik eder çalışmalarınında başarılar dileriz.

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ PUAN TABLOSU
Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK Uygulamalı İstatistik 60,00
Prof. Dr. Hamza GAMGAM Uygulamalı İstatistik 56,40
Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ Yöneylem Araştıması 47,40
Prof. Dr. Bülent ÇELİK Uygulamalı İstatistik 42,84
Prof. Dr. İhsan ALP İstatistiksel Bilgi Sistemleri 42,00
Prof. Dr. Hülya OLMUŞ Uygulamalı İstatistik 34,65
Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR İstatistik Teorisi 32,55
Doç. Dr. Meltem EKİZ Uygulamalı İstatistik 31,20
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ufuk EKİZ İstatistik Teorisi 31,20