Yönetmelikler Ve Esaslar

İstatistik Bölümü Yönetmelikler ve Esaslar

Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler için Sınav Kuralları Uygulama Esasları
Ara Sınavlarda Uygulanacak Mazeret Sınav Esasları