Vizyon

İstatistik Bölümü Vizyonu

Uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren öncü ve örnek bir kurum olmaktır. Ülkemizin geleceğine yön verebilecek bir kurum haline gelmektir.