Bölüm Hakkında

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, uzun  bir geçmişe sahiptir.1956'da kurulan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin içinde "İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsü" olarak yer almıştır. 1978 yılında "İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi"ne dönüştürülmüştür. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi içinde ayrı bir bölüm olarak yer almıştır.2011 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri'nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır.Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü merkezi olarak yapılan üniversiteye giriş sınavlarında adayların tercih ettiği istatistik bölümleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üsesi sayısı bakımından Türkiye'deki en geniş kadroya sahip istatistik bölümlerinden biridir. Bölüm kadrosu 8 Profesör, 8 Doçent, 7  Yardımcı Doçent ve 5'i bölüm kadrosunda 10'u diğer ünivesitelerden görevlendirme ile gelmiş olan toplam 15 Araştırma Görevlisi' nden oluşmaktadır. Bu kadrosu ile önemli bir öğretim ve araştırma potansiyeline sahiptir. Bölümde İstatistik lisans eğitimine ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsüsü İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. Öğrenim dili %30 ' u İngilizce olmak üzere Türkçedir. Lisans öğrenim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5  yıldır. 

Her yıl ortalama 90 lisans öğrencisi alınmaktadır. Bölümümüzde  2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi uygulaması başlamıştır. İngilizce muafiyet sınavını başarıyla geçen öğrenciler direk olarak birinci sınıftan başlayabilirler. Öğrencilerin mezun olabilmesi için (hazırlık sınıfı hariç) %30' u ingilizce olmak üzere toplam 240 AKTS' lik  ders almaları  gerekmektedir. 

Derslere ilişkin uygulamalı çalışmalar her öğrenciye bir PC düşecek şekilde iki laboratuarda yürütülmektedir. Laboratuarlar, bilgisayar programlama derslerinin yanı sıra istatistiksel uygulama amacına yönelik olarak da kullanılmaktadır. Özellikle seçimlik dersler ekonomiden çevre bilimlerine kadar geniş bir yelpazeden  belirlenerek öğrencilerin disisplinler arası uygulama vizyonlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Lisansüstü programa başvuran adaylar, çeşitli kriterlere göre puanlama yapılarak ve seçme sınavı ile seçilmektedir