Bölüm Hakkında

​Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, uzun  bir geçmişe sahiptir.1956'da kurulan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin içinde "İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsü" olarak yer almıştır. 1978 yılında "İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi içinde ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri'nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü merkezi olarak yapılan üniversiteye giriş sınavlarında adayların tercih ettiği istatistik bölümleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi sayısı bakımından Türkiye'deki en geniş kadroya sahip istatistik bölümlerinden biridir. Bölüm kadrosu 7 Profesör, 7 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve toplam 15 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bu kadrosu ile önemli bir öğretim ve araştırma potansiyeline sahiptir. Bölümde İstatistik lisans eğitimine ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. Öğrenim dili Türkçe olmak üzere lisans öğrenim süresi 4 yıldır. 

Her yıl ortalama 90 lisans öğrencisi alınmaktadır. Bölümümüzde 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi uygulaması 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibari ile kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için (hazırlık eğitimi alanların %30'u İngilizce olmak üzere) toplam 240 AKTS'lik  ders almaları gerekmektedir. 

Derslere ilişkin uygulamalı çalışmalar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde iki laboratuvarda yürütülmektedir. Laboratuvarlar, bilgisayar programlama derslerinin yanı sıra istatistiksel uygulama amacına yönelik olarak da kullanılmaktadır. Özellikle seçmeli dersler ekonomiden çevre bilimlerine kadar geniş bir yelpazeden  belirlenerek öğrencilerin disiplinler arası uygulama vizyonlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Lisansüstü programa başvuran adaylar ise, çeşitli kriterlere göre puanlama yapılarak ve seçme sınavı ile seçilmektedir.