Sınav Yönergesi

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 

SINAV YÖNERGESİ

 
1. Öğrenciler sınav kâğıdına tükenmez kalemle imza atmak zorundadır.
 
2. Öğrenciler yoklama listesine tükenmez kalemle imza atmak zorundadır.
 
3. Kimliği olmayan öğrenci hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır.
 
4. Cep telefonları sınav süresi boyunca kapalı konumda olacaktır. Sınav esnasında cep telefonu ulaşılabilen bir yerde ve açık olan öğrenci hakkında tutanak tutulacak ve kopya muamelesi görecektir.
 
5. Sınav esnasında sıraların üstünde mont, palto, hırka, çanta, cüzdan, kalem kutusu vb. hiçbir eşya bulundurulmayacaktır. Bu eşyalar pencere kenarlarına ya da askılıklara sınav başlamadan önce bırakılacaktır.
 
6. Resimli listelere alınan yoklama işlemi bittikten sonra öğrencilerin sınav kâğıtlarındaki Ad-Soyadları ve kimlikleri kontrol edilecektir.
 
7. Sınavda kullanılan tablo, hesap makinesi vb. materyallerde dersle ilgisi olsun olmasın herhangi bir yazı ya da formül görüldüğü taktirde öğrenci hakkında tutanak tutulacaktır ve kopya muamelesi görecektir.
 
8. Öğrenciler her ne koşulla olursa olsun birbirlerinden silgi, tablo, kalem vb hiçbir alışverişte bulunmayacaktır.
 
9. Derse ait olmayan tabloları yanında bulunduran öğrenciler hakkında tutanak tutulacaktır ve kopya muamelesi görecektir.
 
10. Sınavda görevli Öğretim Elemanlarının uyarılarını ve ikazlarını dikkate almayan, sınav düzenini bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulacaktır. Her öğrenci Öğretim Elemanının uyarısını yerine getirmekle yükümlüdür.
 
 
İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI