Öğrencilerimizi Türk İstatistik Derneğine Üye Olmaya Davet Ediyoruz
02 Haziran 2017 10:47

Değerli İstatistikçiler,

Türk İstatistik Derneği, tüm bilim dalları ile uygulama alanlarında yer bulan ve karar süreçlerinin etkin bir parçası olan İstatistik Bilimi’ni, istatistikçiler dışında ehil olmayan ellerde kasıtlı veya kasıtsız olarak yanlı ve yanlış kullanımını engellemek adına; İstatistikçisiz İstatistik güvenilir değildir gerçeğini, İstatistikçi Kimliğini, istatistik bölümleri ile diğer istatistik kullanan bölümler arasındaki farklılıkları vurgulayarak ve çeşitli platformlarda tartışarak, ülkemizde istatistik biliminin ve mesleğinin gelişmesi, gerekli hakların kazanılması ve korunması için belirlenmiş olan misyon ve vizyonu çerçevesinde çalışan tek sivil toplum kuruluşudur. Mesleğimizin ve bilimimizin Türkiye’de tanınırlığını daha çok arttırmak amacıyla her sene çeşitli toplantılar (kolokyum, kongre vb.) yaparken aynı zamanda devlet kademesinde bilimimizin ve mesleğimizin temsilcileri olarak bir çok komisyonda ve çalışma grubunda görev almaktadır. Büyük bir aileyi temsil eden derneğimizin, bulunduğu her sektörden atanmış olduğu her unvana kadar ülkemizde sayısı hızla artan istatistikçilerin haklarının koruması, sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar yapması görevlerinden biridir. Bu amaçlarla Türk İstatistik Derneği olarak, öncelikle son yıllarda mezun olan ve bu sene mezun olacak istatistikçiler başta olmak üzere tüm istatistikçileri derneğimize üye olmaya davet ederken, henüz mezun olmamış istatistik bölümü öğrencilerini de aday üye olarak ailemize katılmalarını bekliyoruz.

Bölümümüzün değerli öğrencileri,

Türk İstatistik Dernerğine üye olmamış meslektaşlarımıza ve bu dönem sonunda mezun olacak öğrencilerimiz Üyelik Kayıt Formu'nu, henüz mezun olmamış öğrencilerimize ise derneğimizin Aday Üyelik Kayıt Formu'nu kullanarak üye olabilirsiniz.