Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler - İstatistik
Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon
Çağın gereklerini bilen, araştırmacı, üretken, çok yönlü düşünebilen, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, yeniliklere açık bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon
Uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, bu bilgiyi paylaşan, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren öncü ve örnek bir kurum olmaktır. Ülkemizin geleceğine ve teknolojisine katkı yapan bir kurum haline gelmektir.

Değerler

Adalet, Akademik özgürlük, Akılcılık, Bilimsellik, Etik ilkelere bağlılık, Güncellik, İşbirliği, Sürdürülebilir Kalite, Katılımcılık, Şeffaflık, Toplum yararı ve Yenilikçilik

Hedefler

İstatistik Bölümü, uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, araştırma - geliştirme süreçlerinin yönetilmesi, eğitim ve öğretimde sürdürülebilir başarının sağlanması, kurumsallaşma ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi, bilimsel araştırma ve etik değerlere sahip bireyler ile dünyadaki gelişmeleri takip eden, toplumun her alanda İstatistik biliminin gelişmesi için çalışan İstatistikçiler yetiştirmeyi hedefler.