Lisansüstü Mezuniyetler - İstatistik
Lisansüstü Mezuniyetler
24 Eylül 2017 15:07

Öğrencinin Adı Soyadı Başak APAYDIN AVŞAR
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Risk Analizi
Program (YL / Doktora) Yüksek Lisans
Tez Konusu Türk imalat sanayi firmalarının etkinliklerinin çok periyotlu iki aşamalı veri zarflama analizi ve malmquist endeks yöntemiyle incelenmesi
Danışman Doç. Dr. Meral EBEGİL
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 11.08.2017

Öğrencinin Adı Soyadı Umut Yalçın
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Risk Analizi
Program (YL / Doktora) Yüksek Lisans
Tez Konusu Türkiyede Ortaya Çıkan Deprem Sayıları Ve Ortalama Deprem Büyüklüğüne Göre Depremsellik Eğiliminin Markov Zincirleri İle İncelenmesi
Danışman Doç. Dr. Meral EBEGİL
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 15.06.2017

Öğrencinin Adı Soyadı Hayriye Esra AKYÜZ
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Uygulamalı İstatistik
Program (YL / Doktora) Doktora
Tez Konusu İki Bağımsız Yığının Varyanslarının Farkı İçin Sağlam Tahmin Edicilere Dayalı Aralık Tahmini
Danışman Prof. Dr. Hamza GAMGAM
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 14.06.2017

Öğrencinin Adı Soyadı Esra Betül KINACI
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Yöneylem Araştırması
Program (YL / Doktora) Yüksek Lisans
Tez Konusu Türk Yenilenebilir Enerji Sektörünün Analizi: Bir Bootstrap Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı
Danışman Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 14.06.2017

Öğrencinin Adı Soyadı Hatice Tül Kübra AKDUR 
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Uygulamalı İstatistik
Program (YL / Doktora) Doktora
Tez Konusu Doğrusal Karışık Modellerde Parametreler için Güven Aralıklarına Yeni Yaklaşımlar 
Danışman Prof. Dr. Hülya BAYRAK 
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 09.06.2017 

Öğrencinin Adı Soyadı Ayhan GÖLCÜKCÜ
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Yöneylem Araştırması
Program (YL / Doktora) Doktora
Tez Konusu Bulanık Veri Zarflama Analizi Model Geliştirme ve Uygulaması
Danışman Prof. Dr. Hasan BAL
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 08.05.2017

Öğrencinin Adı Soyadı Merve Esen
Anabilim Dalı İstatistik A.B.D. / Uygulamalı İstatistik
Program (YL / Doktora) Yüksek Lisans
Tez Konusu Sıralı Küme örneklemesi Kullanılarak Oransal Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi
Danışman Doç. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR
Savunma Yeri İstatistik A.B.D. Seminer Odası
Savunma Tarihi 07.04.2017