Lisansüstü Dersler (Zorunlu-Seçmeli) - İstatistik
Lisansüstü Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından 05.12.2017 tarihinde alınan karar gereği, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminden itibaren ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanması gereken İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programları için seçmeli ve zorunlu derslerin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasını karar verilmiştir.

Aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans Programında 3 (üç), Doktora Programında ise 2 (iki) ders alınması zorunludur.

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

Desin Kodu

Dersin Adı

6011303

İstatistik Kuramı I

5171303

Örnekleme Teknikleri

5191303

Etkinlik Analizi

5231303

Regresyon Analizi

5241303

Varyans Analizi

5291303

Parametre Dışı İstatistik

5341303

Optimizasyon Teknikleri

6021303

İstatistik Kuramı II

6061303

İleri Örnekleme Teknikleri

6191303

Çok Değişkenli Zaman Dizileri Çözümlemesi

6271303

Hedef Programlama ve Genişlemeleri

6281303

Kesikli Çok Değişkenli Analiz