Lisansüstü Dersler (Bilimsel Hazırlık) - İstatistik
Lisansüstü Dersler (Bilimsel Hazırlık)

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından 21.09.2018 tarihinde alınan karar gereği, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminden itibaren ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanması gereken İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programları için bilimsel hazırlık derslerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Öğrencinin Bilimsel Hazırlık Programında aşağıda belirtilen derslerin tamamını alması zorunludur.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

İST 2005

İstatistik III

İST 2001

Matematiksel İstatistik I

İST 2006

Yöneylem Araştırması I

İST 3002

Regresyon Analizi

İST 4001

Çok Değişkenli İstatistik I