Lisansüstü Dersler (Bilimsel Hazırlık)

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından 05.12.2017 tarihinde alınan karar gereği, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminden itibaren ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanması gereken İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programları için bilimsel hazırlık derslerin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasını karar verilmiştir.

Bilimsel Hazırlık Programında aşağıda belirtilen derslerden öğrencinin danışmanının uygun bulduğu 4 (dört) ders alınması zorunludur.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Desin Kodu

Dersin Adı

İST 205

İstatistik III

İST 201

Matematiksel İstatistik I

İST 202

Matematiksel İstatistik II

İST 206

Yöneylem Araştırması I

İST 301

Örnekleme Teknikleri I

İST 303

Optimizasyon Teknikleri I

İST 302

Regresyon Analizi

İST 304

İstatistiksel Deney Tasarımı I

İST 401

Çok Değişkenli İstatistik I

İST 403

Parametre Dışı İstatistik