Koordinatörler

Mevlana Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Meral EBEGİL
mdemirel@gazi.edu.tr
0312 202 14 80

AKTS / ECTS Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hacı Hasan ÖRKÇÜ
hhorkcu@gazi.edu.tr
0312 202 14 62

Bologna Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hacı Hasan ÖRKÇÜ
hhorkcu@gazi.edu.tr
0312 202 14 62

Erasmus / Farabi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Bülent ÇELİK
bucelik@gazi.edu.tr
0312 202 14 76