İyileştirme Alanları - İstatistik
İyileştirme Alanları

İstatistik Bölümü’nün İyileşmeye Açık Yönleri,

  • Öğretim üyeleri/elemanlarının fiziki ortam yetersizliği
  • Araştırma Görevlisi sayısının yetersiz oluşu
  • Bilgisayar laboratuvarlarının yetersiz oluşu
  • Yazılım programlarının orijinal olarak temin edilememesi
  • Bölüm bütçesinin olmayışı