İstatistiksel Hesaplama (Seçmeli) **

İstatİstİksel Hesaplama İST-335

İstatİstİk Bölümü

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

5

14

28

-

-

-

33

75

2

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön şartlar

Temel İstatistik, Bilgisayar Programlama

Dersin

İçeriği

İstatistiksel algoritmalar, veri yapısı, çokluk bölünümü, betimsel istatistik, dağılımlar, dönüşümler, güven aralıkları, hipotez testleri, basit korelasyon, basit regresyon.

Dersin Amacı

Temel istatistik bilgisini tazelemek ve programlama yeteneğini geliştirmek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Temel istatistik alanındaki bilgiyi yeniler. Bu altyapıyı programlama yeteneği ile birleştirerek, mantık yürütme ve problem çözme yeteneğini geliştirir. Bilgisayarlı istatistiksel hesaplamaların sayısal sonuçlarının güvenirliğini değerlendirmede daha bilinçli olur.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

  1. Özdamar K., Dinçer S., 1987, Bilgisayarla İstatistik Değerlendirme ve Veri Analizi, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir.
  2. Saraçbaşı O., Karaağaoğlu E., Saka O., 1986, BASIC Programlama ve İstatistiksel Yöntemler, Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik Bilim Dalı, Ankara.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

40

Kısa Sınavlar

   

Ödevler

   

Projeler

   

Dönem Ödevi

   

Laboratuvar

   

Diğer

   

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

Öğr. Gör. Dr. Selahattin ERGEÇ (ergec@gazi.edu.tr)

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Giriş

İstatistiksel algoritmalar

Veri yapısı

Çokluk bölünümü

Betimsel istatistik- merkezi eğilim ölçüleri

Betimsel istatistik- dağılım ölçüleri

Hipergeometrik, Binom ve Poisson dağılımları

Normal dağılım

Dönüşümler

Güven aralıkları

Parametrik testler

Parametrik olmayan testler

Basit korelasyon

Basit regresyon