İstatistiksel Deney Tasarımı I

İstatİstİksel Deney TasarImI I İST-324

İstatİstİk Bölümü

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

6

28

28

-

20

24

50

150

3

6

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

-

Dersin

İçeriği

Temel kavramlar, tek yönlü varyans analizi, varyansların eşitliği için testler, sabit etkili, rastgele etkili ve karışık etkili modeller için beklenen kareler ortalamaları, dik polinomlar, çoklu karşılaştırmalar, rastgele bloklar düzeni, Latin Kare ve Greko Latin kare düzenler, Faktöriyel düzenler.

Dersin Amacı

- İstatistikte deney tasarımı hakkında bilgi verme.

- Verilere ilişkin model kurma.

- Bu modelleri kullanarak en iyi kestirimleri yapabilme.

- Tartışma ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

- Deney tasarımı bilgisine sahip olmak.

- Elde edilen verilere ilişkin model kurmak ve bu modelleri kullanarak en iyi kestirimleri elde etmek.

- SPSS programını kullanarak sonuçları elde etmek.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

  1. Montgomery D. C., 1984, Design and Analysis of Experiments, JohnWiley & Sons.
  2. Ryan, T.P, 2007, Modern Experimental Design. Wiley.
  3. Gumbert, M.L. Giesbrecht F.G. ,2004, Planning, Construction and Statistical Analysis of Comparative Experiments

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

30

Kısa Sınavlar

   

Ödevler

X

10

Projeler

X

10

Dönem Ödevi

   

Laboratuar

   

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

40

Ders Sorumluları

Prof. Dr. Hülya BAYRAK (hbayrak@gazi.edu.tr)

 

Hafta

 

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Temel kavramlar

Tekrar, rastgeleleştirme ve bloklama

Tek yönlü varyans analizi ve beklenen kareler ortalamaları

Dönüşümler, dik polinomlar

Çoklu karşılaştırmalar, dik doğrusal bağıntılar, Fisher’in en küçük anlamlı fark testi

Çoklu karşılaştırmalar, Newman-Keuls testi, Tukey testi, Scheffe testi

Rastgele blok düzeni

Genelleştirilmiş rastgele blok düzeni

Latin Kare düzenler

Tekrarlı Latin Kare düzen ve Greko Latin Kare düzen

Rastgele tamamlanmamış blok düzeni

Youden Kare düzen

Faktöriyel düzenler

Faktöriyel düzenlerde çoklu karşılaştırmalar