Duyurular

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu sınavlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere mezunlarımızın da başvurabilmelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Mezunlarımız eşdeğerlik için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na dilekçe ile başvurabilir.