İstatistik Bölümü Yeni Tezli Yüksek Lisans Programı " Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı "
09 Aralık 2020 18:34

Gazi Üniversitesi Fen Fakultesi Istatistik Bölümü olarak, Bölümümüz "Dijital Türkiye" hedef doğrultusunda VERI BILIMI TEZLI YÜKSEK LISANS PROGRAMI, YÖK''ün 20.05.2020 tarihli toplantısında açılması uygun görülmüştür. 

Ülkemizin hizmetine sunulmuştur.

Veri Bilimi Nedir ?

Veri bilimi veriden anlamlı bilgi çıkarma ve verilerden değer elde etmek üzere bilimsel yöntemleri, süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan bir bilimdir. Elimizdeki veri kaynaklarından, veri analitiğini kullanarak bazı bilgiler çıkarıp ve bu bilgileri aksiyona çevirdiğimiz bilimdir. Veriden anlamlı bilgi çıkarma sürecini yöneten kişilere ise veri bilimci denir. Yani veri kaynakları var, bu verileri analitik düşünce becerimizle inceliyoruz, analiz ediyoruz ve bazı bilgiler çıkartıyoruz.

Veri Bilimi'nin Bileşenleri Nelerdir ?

Veri Bilimi'nin bileşenlerinin basic yapıda iki ana parçaya ayırabiliriz. Bunlar İstatistik Bilimi ve Bilgisayar Bilimi'dir.

İstatistik Bilimi:

Modern Veri Bilimi, dünyanın istatistiksel modellenmesi üzerine kurulmuştur desem hata etmiş olmam herhalde. İstatistiksel Öğrenme Teorisi olarak adlandırılan disiplin, çözmek istediğimiz problemleri birer istatistiksel model halinde ifade ederek optimum parametreler üzerinden problemlerin çözümüne ulaşmayı hedefler.

Bilgisayar Bilimleri:

Bilgisayar Bilimleri, bilgisayarların tasarımı ve kullanımı için temel oluşturan teorideney ve mühendislik çalışmasıdır. Hesaplamaya ve uygulamalarına bilimsel ve pratik bir yaklaşımdır. Bilgisayar bilimi; edinim, temsil, işleme, depolama, iletişim ve erişimin altında yatan yönteme dayalı prosedürlerin veya algoritmaların fizibilitesi, yapısı, ifadesi ve mekanizasyonunun sistematik çalışmasıdır. Bilgisayar biliminin alternatif, daha özlü tanımı "büyük, orta veya küçük ölçekli algoritmik işlemleri otomatikleştirme çalışması" olarak nitelendirilebilir.