Duyurular

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından 05.12.2017 tarihinde alınan karar gereği, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminden itibaren ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanması gereken İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci kabulünde başvuru kriterlerinin, mezuniyet dallarının, bilimsel hazırlık ile seçmeli ve zorunlu derslerin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasını karar verilmiştir.

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Sonrası Doktora

 

 

İstatistik

ALES ≥ 65

Y. Dil ≥ 40

Lisans not ort. ≥2,2

Referans Mek. yok

Niyet Mek. yok

ALES ≥ 75

Y. Dil ≥ 55

Lisans Not Ort. ≥ 2,2

Y.L Not Ort. ≥ 3,0

Referans Mek. yok

Niyet Mek. yok

 

 

Program yoktur.

Yüksek Lisans İçin Başvuru Kabul Edilen Lisans Programları
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Finansal Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik-Matematik, İşletme-İstatistik, Maliye-İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı, Matematik-Bilgisayar, Sigortacılık ve Aktüerya, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Ziraat Mühendisliği, Zootekni. (Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Ekonomi ve İstatistik, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik-Matematik lisans mezunu olanlara ve farklı bölümde lisans eğitimini tamamlayan ancak çift anadalını ya da yandalını İstatistik bölümünde yapan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanmaz. Bu bölüm mezunları haricindeki öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır).

Doktora İçin Başvuru Kabul Edilen Yüksek Lisans Programları
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Biyoistatistik, Büyük Veri Analizi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Matematik Yönetimi, Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi, Finansal Matematik, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Hesaplamalı Bilimler, Hesaplamalı Bilimler ve Aktüerya, İstatistik, İstatistik Teorisi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistiksel Bilgi Sistemleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Proje Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Uygulamalı İstatistik, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Yöneylem Araştırması, Zootekni.

 

Bilimsel Hazırlık Programında aşağıda belirtilen derslerden öğrencinin danışmanının uygun bulduğu 4 (dört) ders alınması zorunludur.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Desin Kodu

Dersin Adı

İST 205

İstatistik III

İST 201

Matematiksel İstatistik I

İST 202

Matematiksel İstatistik II

İST 206

Yöneylem Araştırması I

İST 301

Örnekleme Teknikleri I

İST 303

Optimizasyon Teknikleri I

İST 302

Regresyon Analizi

İST 304

İstatistiksel Deney Tasarımı I

İST 401

Çok Değişkenli İstatistik I

İST 403

Parametre Dışı İstatistik

 

Aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans Programında 3 (üç), Doktora Programında ise 2 (iki) ders alınması zorunludur.

Yüksek Lisans /Doktora Zorunlu Dersler

Desin Kodu

Dersin Adı

6011303

İstatistik Kuramı I

5171303

Örnekleme Teknikleri

5191303

Etkinlik Analizi

5231303

Regresyon Analizi

5241303

Varyans Analizi

5291303

Parametre Dışı İstatistik

5341303

Optimizasyon Teknikleri

6021303

İstatistik Kuramı II

6061303

İleri Örnekleme Teknikleri

6191303

Çok Değişkenli Zaman Dizileri Çözümlemesi

6271303

Hedef Programlama ve Genişlemeleri

6281303

Kesikli Çok Değişkenli Analiz