TEZ JÜRİSİ BELİRLEME AŞAMASINDAKİ DEĞERLENDİRME FORMU