Dersler - İstatistik
Dersler

BİRİNCİ SINIF

1. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST1001

Olasılık I

3-0-0

8

İST1003

İstatistik I

3-0-0

8

MAT 101

Matematik I

4-0-0

6

ENG 101

İngilizce 1

4-0-0

2

TD

Türk Dili I

2-0-0

2

TAR

Atatürk İlk. ve İnk. Tar I

2-0-0

2

                                                                                             Zorunlu Toplam:28

ADS     ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS (1 DERS)

2-0-0

           2

                                                                                                 Seçmeli Toplam:2                       

Toplam:30

       

Alan Dışı Ders, Üniversite ortak havuzundan alınacaktır.

 
       

2. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST1002

Olasılık II

3-0-0

5

İST1004

İstatistik II

3-0-0

5

İST1006

İstatistiksel Yazılım I

3-0-0

5

MAT 102

Matematik II

4-0-0

6

ENG 102

İngilizce 2

4-0-0

2

TD

Türk Dili II

2-0-0

2

TAR

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II

2-0-0

2

                                                                                             Zorunlu Toplam:27                      

                                             MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER ( 1 DERS )

İST1022

Deneysel Bilimlere Giriş

2-0-0

3

İST1024

Resmi İstatistikler

2-0-0

3

                                                             Seçmeli Toplam:3                       

Toplam:30

       

İKİNCİ SINIF

3. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST2001

Matematiksel İstatistik I

4-0-0

7

İST2005

İstatistik III

3-0-0

7

MAT2045

Matematik III

4-0-0

5

İST2003

Algoritma Tasarımı

2-0-0

4

ENG 201

İngilizce  3

4-0-0

2

Zorunlu Toplam:25

                                              MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER ( 1 DERS )

İST2021

Ekonomi I

2-0-0

2

İST2041

İstatistikte Temel Bilişim Teknolojileri

2-0-0

2

 

MOS MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERS (1 DERS)

3-0-0

3

                                                               Seçmeli Toplam:5

Toplam:30

       

Mesleki Olmayan Seçmeli Ders, Fen Fakültesinin diğer Bölümlerindeki veya Mühendislik Fakültesindeki Mesleki Seçmeli Dersleri arasından alınacaktır.

       
       

4. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST2002

Matematiksel istatistik II

4-0-0

7

MAT2046

İstatistikte Matris Kuramı

4-0-0

5

İST2006

Yöneylem Araştırması I

4-0-0

6

İST2004

C Programlama

3-0-0

5

ENG 202

İngilizce 4

4-0-0

2

Zorunlu Toplam:25

                                             MESLEKİ SEÇMELİ DERS ( 1 DERS )

İST2022

Ekonomi II

2-0-0

2

İST2028

Proje Yönetimi

2-0-0

2

 

MOS MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERS (1 DERS)

3-0-0

3

Seçmeli Toplam:5

Toplam:30

       

Mesleki Olmayan Seçmeli Ders, Fen Fakültesinin diğer Bölümlerindeki veya Mühendislik Fakültesindeki Mesleki Seçmeli Dersleri arasından alınacaktır.

       

ÜÇÜNCÜ SINIF

5. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST3001

Örnekleme Teknikleri I

4-0-0

7

İST3003

Optimizasyon Teknikleri I

4-0-0

6

İST3005

Simülasyon Teknikleri

4-0-0

6

ENG 301

İngilizce 5

4-0-0

3

Zorunlu Toplam:22

                                              MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER ( 2 DERS )

İST3021

Yöneylem Araştırması II

3-0-0

4

İST3023

Risk Çözümlemesi

3-0-0

4

İST3025

İstatistiksel Karar Kuramı

3-0-0

4

İST3027

Visual C

3-0-0

4

İST3029

Olasılık Kuramı

3-0-0

4

Seçmeli Toplam:8

Toplam:30

       

6. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST3002

Regresyon Analizi

4-0-0

6

İST3004

İstatistiksel Deney Tasarımı I

4-0-0

6

İST3006

Stokastik Süreçler

4-0-0

7

ENG 302

İngilizce 6

    4-0-0

3

Zorunlu Toplam:22

                                              MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER ( 2 DERS )

İST3022

Veri Tabanı Sistemleri ve Programlama

3-0-0

4

İST3024

Optimizasyon Teknikleri II

3-0-0

4

İST3026

Örnekleme Teknikleri II

3-0-0

4

İST3028

Araştırma Tasarımı

3-0-0

4

İST3030

Aktüerya

3-0-0

4

Seçmeli Toplam:8

Toplam:30

       

DÖRDÜNCÜ SINIF

7. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST4001

Çok Değişkenli İstatistik I

4-0-0

5

İST4003

Parametre Dışı İstatistik

4-0-0

5

İST4005

Araştırma Projesi I

4-0-0

5

ENG 401

İleri Dil Becerileri 1

     4-0-0

       3

Zorunlu Toplam:18

                                              MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER ( 3 DERS )

İST4021

Veri Madenciliği

3-0-0

4

İST4023

İstatistiksel Deney Tasarımı II

3-0-0

4

İST4025

Kategorik Veri Çözümlemesi

3-0-0

4

İST4027

İstatistiksel Yazılım II

3-0-0

4

İST4029

İstatistiksel Kalite Kontrol

3-0-0

4

İST4031

Ekonometrik Modeller

3-0-0

4

İST4033

Demografi

3-0-0

4

Seçmeli Toplam:12

Toplam:30

       

8. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

AKTS

İST4002

Zaman Serileri Analizi

4-0-0

8

İST4004

Araştırma Projesi II

4-0-0

7

ENG 402

İleri Dil Becerileri 1I

4-0-0

3

Zorunlu Toplam:18

                                             MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (3 DERS)

İST4022

İstatistiksel Programlama

3-0-0

4

İST4024

Çok Değişkenli İstatistik II

3-0-0

4

İST4026

Sigortacılıkta Risk Modelleri

3-0-0

4

İST4028

Lineer Modeller

3-0-0

4

İST4030

Bayesgil İstatistik

3-0-0

4

İST4032

İstatistiksel Danışmanlık

3-0-0

4

İST4034

Biyoistatistik

3-0-0

4

Seçmeli Toplam:12

Toplam:30