Akademik Personel Telefon Numaraları
Bölüm Sekreteri(Neşe Küçük) 21459 Dek -203 fefistatistik@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Hasan BAL (Böl. Bşk) 21459 Dek- 206 hasanbal@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Hamza GAMGAM 21463 Dek-210 gamgaml@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Semra ORAL ERBAŞ 21464 Dek-204 serbsas@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Hülya BAYRAK 21466 Dek-205 hbayrak@gazi.edu.tr
Prof. Dr. İhsan ALP 21469 Dek-215 ihsanalp@gazi.edu.tr
Prof. Dr. M. Akif BAKIR 21470 Dek-212 mabakir@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR 21479 Dek-108 yaprak@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Bülent ÇELİK 21476 Dek-211 bucelik@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK 21490 Dek-214 bulenta@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Fikri GÖKPINAR 21483 Dek-214 fikri@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Hacı Hasan ÖRKÇÜ 21462 Dek-214 hhorkcu@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Meral EBEGİL 21480 Dek-107 mdemirel@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Meltem EKİZ 21481 Dek-210 ozmeltem@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Hülya OLMUŞ 21484 Dek-201 hulya@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Celal AYDIN 21471 Dek-213 aydinc@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Jale BALIBEYOĞLU 21473 Dek -207 balibey@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Necla GÜNDÜZ TEKİN 21474 Dek-207 gunduznecla@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Emel BAŞAR 21475 Dek-207 ebasar@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk EKİZ 21477 Dek-106 ufukekiz@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARDİYEN 21455 Dek-202 fyuva@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esen GÜRBÜZSEL 21478 Dek-106 esen@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Esra Betül KINACI 21219 Lab-247 esrakinaci@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Esra GÖKPINAR 21482 Ders-322 eyigit@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİNER 21486 Ders-324 sinemsahin@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Hatice Tül Kübra ŞENOL AKDUR 21430 Ders-322 hatice_senol@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Deniz ÖZONUR 21482 Ders-322 denizozonur@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Merve Yasemin TEKBUDAK     mytekbudak@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Emre KOÇAK   Ders-321 emrekocak@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Hasan Hüseyin GÜL 21482 Ders-322 hasangul@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Zülal TÜZÜNER 21430 Ders-322 zulalturkoglu@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Volkan Soner ÖZSOY   Ders-321 volkansoner@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Seher BODUR 21430 Ders-322 seherbodur@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Mihraç KÜPELİ 21430 Ders-322 kupeli-mihrac@hotmail.com
Arş. Gör. Ezgi ÇABUK 21430 Ders-322 cabukezgi@gmail.com
Arş. Gör. Ahmet KOCATÜRK 21482 Ders-322 ahmetkocaturk@gazi.edu.tr