Akademik Kadro

İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR  

(A.B.D. Başkanı)            

Dr. Öğr. Üyesi Celal AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ufuk EKİZ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Tül AKDUR ŞENOL
Arş. Gör. Atacan ERDİŞ      

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

  

Prof. Dr. İhsan ALP                                               

(Bölüm Başkanı ve A.B.D. Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhlis ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Esra Betül KINACI 
Arş. Gör. Mihraç KÜPELİ
Arş. Gör. Gizem İklil KOCASOY

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR                           

(A.B.D. Başkanı)           

Doç. Dr. Esra GÖKPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZONUR
Arş. Gör. Ayşenur AKIN

Risk Analizi Anabilim Dalı 

  

Prof. Dr. Meral EBEGİL                                         

(A.B.D. Başkanı)                         

Doç. Dr. Emel BAŞAR
Arş. Gör. İbrahim Hakkı ERDURAN

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK

(A.B.D. Başkanı)

Prof. Dr. Hamza GAMGAM

Prof. Dr. Hülya BAYRAK 
Prof. Dr. Reşat KASAP 
Prof. Dr. Fikri GÖKPINAR
Prof. Dr. Bülent ÇELİK
Prof. Dr. Hülya OLMUŞ
Prof. Dr. Meltem EKİZ
Doç. Dr. Filiz KARDİYEN
Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Jale BALİBEYOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Esen GÜRBÜZSEL
Arş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN
Arş. Gör. Merve Yasemin TEKBUDAK
Arş. Gör. Ahmet KOCATÜRK        
Arş. Gör. Canberk ARSLAN    

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ

(A.B.D. Başkanı)   

Arş. Gör. Emre KOÇAK