Akademik Kadro

İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Semra ERBAŞ
Prof. Dr. M. Akif BAKIR  (A.B.D. Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Yavuz ATA (Emekli)
Dr. Öğr. Üyesi Celal AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk EKİZ
Arş. Gör. Dr. Hatice Tül Kübra AKDUR
Arş. Gör. Ezgi NAZMAN      
   
   

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. İhsan ALP (A.B.D. Başkanı)                                  
Arş. Gör. Mihraç KÜPELİ 
Arş. Gör. Seher BODUR 
Öğr. Gör. Esra Betül KINACI 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR (A.B.D. Başkanı)           
Arş. Gör. Dr. Deniz ÖZONUR
   

Risk Analizi Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Meral EBEGİL (A.B.D. Başkanı)                              
Doç. Dr. Emel BAŞAR 
   

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hamza GAMGAM (A.B.D. Başkanı)         
Prof. Dr. Hülya BAYRAK 
Prof. Dr. Fikri GÖKPINAR 
Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
Doç. Dr. Bülent ÇELİK
Doç. Dr. Hülya OLMUŞ
Doç. Dr. Meltem EKİZ
Doç. Dr. Filiz KARDİYEN
Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Jale BALİBEYOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Esen GÜRBÜZSEL
Arş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN
Arş. Gör. Dr. Esra GÖKPINAR
Arş. Gör. Merve Yasemin TEKBUDAK
Arş. Gör. Hasan Hüseyin GÜL                              
Arş. Gör. Ahmet KOCATÜRK        

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan BAL  (Bölüm Başkanı ve A.B.D. Başkanı)
Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
Arş. Gör. Volkan Soner ÖZSOY 
Arş. Gör. Zülal TÜZÜNER 
Arş. Gör. Emre KOÇAK