Akademik Kadro

İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR  

(A.B.D. Başkanı)            

 
Dr. Öğr. Üyesi Celal AYDIN  
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ufuk EKİZ  
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Tül AKDUR ŞENOL  
Arş. Gör. Atacan ERDİŞ        

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

  

Prof. Dr. İhsan ALP                                               

(Bölüm Başkanı ve A.B.D. Başkanı)

 
Dr. Öğr. Üyesi Muhlis ÖZDEMİR
Arş. Gör. Mihraç KÜPELİ   
Öğr. Gör. Esra Betül KINACI   
Arş. Gör. Gizem İklil KOCASOY 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR                           

(A.B.D. Başkanı)           

 
Doç. Dr. Esra GÖKPINAR
Arş. Gör. Dr. Deniz ÖZONUR  
Arş. Gör. Ayşenur AKIN  

Risk Analizi Anabilim Dalı 

  

Prof. Dr. Meral EBEGİL                                         

(A.B.D. Başkanı)                         

 
Doç. Dr. Emel BAŞAR  
Arş. Gör. İbrahim Hakkı ERDURAN

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK

(A.B.D. Başkanı)

Prof. Dr. Hamza GAMGAM

 
Prof. Dr. Hülya BAYRAK   
Prof. Dr. Reşat KASAP   
Prof. Dr. Fikri GÖKPINAR  
Prof. Dr. Bülent ÇELİK  
Prof. Dr. Hülya OLMUŞ  
Doç. Dr. Meltem EKİZ  
Doç. Dr. Filiz KARDİYEN  
Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ TEKİN  
Dr. Öğr. Üyesi Jale BALİBEYOĞLU  
Dr. Öğr. Üyesi Esen GÜRBÜZSEL  
Arş. Gör. Dr. Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN  
Arş. Gör. Merve Yasemin TEKBUDAK  
Arş. Gör. Ahmet KOCATÜRK          
Arş. Gör. Canberk ARSLAN      

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ

(A.B.D. Başkanı)   

 
Arş. Gör. Emre KOÇAK