Duyurular
07 Haziran 2018 15:41

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca mecburî hizmete dayalı olarak 1929 yılından bu yana yurt dışına Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderilmektedir.

Ülkemizin bilim ve teknolojide uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefiyle yazılım, enerji, savunma, havacılık ve uzay bilimleri, siber güvenlik gibi birçok stratejik alanda nitelikli insan yetiştirmek için 2018 YLSY alım sürecine daha fazla katılım sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı YLSY alım sürecinde açılan kontenjan ve alanlara başvuru ve katılımın artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 2018 YLSY Burs Programı tanıtım afişi ektedir.